Mikä on AKV?

Autetaan Kun Voidaan (AKV) – hyväntekeväisyysryhmä auttaa Suomessa asuvia vähävaraisia perheitä sekä yksinäisiä ihmisiä. AKV-ryhmä toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja ilman hallinnollisia kuluja.

Taloudellisten vaikeuksien lisäksi ja niiden myötä autettavamme painivat usein yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden sekä elämänhallinnallisten haasteiden kanssa. Pyrimme monipuolisella auttamistoiminnallamme ja autettavien kokonaisvaltaisella tukemisella parantamaan pysyvästi heidän taloudellista tilannettaan ja psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointiaan. Apumme voi olla esimerkiksi neuvoja yhteiskunnan tukien hakuprosessissa, kotiovelle toimitettu ruokakassi, reppu ja uudet kengät koululaiselle, yritysyhteistyön kautta hankittu verenpainemittari sitä tarvitsevalle tai vaikka jokin erityinen muistaminen tärkeässä juhlahetkessä. Ennen kaikkea apumme on henkistä tukea autettavien välillä hyvinkin raskaan arjen keskelle.

Läpinäkyvyys on yksi AKVn perusarvoista. Haluamme, että auttajat tietävät minne heidän apunsa päätyy ja minkälainen merkitys sillä on autettavien elämässä. Valitsemme AKVn siipien suojaan otettavat autettavat tarkasti. Ennen auttamispäätöstä kartoitamme potentiaalisen autettavan nykytilanteen sekä seikat, jotka ovat johtaneet vähävaraisuuteen. Lisäksi selvitämme, onko mahdollisella uudella autettavalla motivaatiota ponnistella myös itse parantaakseen omaa tilannettaan AKV:n tukemana. Edellytämme myös, että autettavat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihimme.

Auttajamme pystyvät seuraamaan ja osallistumaan toimintaamme parhaiten suojatussa Facebook-ryhmässämme. FB-seinällämme kerromme uusista autettavista ja heidän avuntarpeistaan, järjestämme vuodenaikojen mukaan vaihtuvia kampanjoita – autamme perheitä esimerkiksi jouluruokien tai kevätvaatteiden hankinnasta, – etsimme autokyytejä lahjoitustavaroille eri puolelle Suomea sekä välitämme auttajille kiitoskirjeitä autettavilta. Lisäksi osa auttajistamme osallistuu AKVn alueellisten ryhmien toimintaan. Alueryhmissä pyrimme järjestämään kohdennetusti nopeaa ruoka-apua tai etsimään esimerkiksi käytettyjä huonekaluja lähialueen perheiden tarpeisiin.

Yrityksille tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja eettisen toimintansa edistämiseen. AKV-ryhmän avulla yritykset voivat saada mm. hävikkiruuan tai kakkoslaatuiset tuotteensa hyötykäyttöön. Myös yritysyhteistyössä noudatamme läpinäkyvyyden periaatetta ja toimitamme yhteistyökumppanien niin halutessa esimerkiksi kuvat avun perillemenosta.

AKV-ryhmässä mukana oleminen ja yhdessä auttaminen on tärkeä osa monen auttajan elämää. Jokainen voi auttaa omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla – kertalahjoituksella tai säännöllisellä avulla, anonyymisti tai vaikka ystävyyssuhdetta rakentaen. Pienelläkin avulla voi olla saajalleen valtava merkitys.

Autetaan kun voidaan.