AKV auttaa monia lapsiperheitä

Viime aikoina on tehty tutkimuksia liittyen köyhyyteen ja erityisesti lapsiperheköyhyyteen. Aihe on hyvin akuutti ja ongelmat kodeissa todellisia. Me AKV:ssa tiedämme tämän, koska toimimme ihan ruohonjuuritasolla käymällä perheissä. Pyrimme auttamaan pitkäkestoisesti kaikkein huono-osaisimpia. Joskus riittää vähempikin apu. Varhainen puuttuminen on ehdottoman tehokas keino mm. syrjäytymisen ehkäisyssä. IMG_1326Lapset ja nuoret ansaitsevat hyvän ja turvallisen elämän. He ovat tulevaisuuden aikuisia ja työntekijöitä. Niin kauan kuin ihmiset näkevät suorastaan nälkää, tarvitaan auttajia.

 

”Yhteys perheen pitkäkestoisten taloudellisten vaikeuksien ja lapsilla ilmenevien myöhempien ongelmien välillä on ollut jo aiemmin tutkijoiden tiedossa. Uutena asiana on ilmennyt yhteys perheen talousongelmien ja kaikkein nuorimmaisten lasten erityisen haavoittuvuuden välillä.” https://thl.fi/fi/-/vauvaikaisen-perheen-koyhyys-vaarantaa-nuoruuden

”Vähävaraisten perheiden lapsista lähes neljäsosa, 24,2 %, arvioi taloudellisten tekijöiden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa käydä koulua. 13 % vastaajista myös tiesi koulustaan jonkun, jota on kiusattu siksi, ettei kiusatulla ole ollut varaa koulutarvikkeisiin. Jopa 40 % vastanneista kertoi koulussa jotakuta kiusatun siksi, ettei tällä ollut varaa teknisiin laitteisiin.” https://www.pelastakaalapset.fi/uutiset/lapsen-aani-kysely-lahes-70-vahavaraisten-perheiden-lapsista-kertoi-joutuneensa-kiusatuksi/

Yksinhuoltajuus, sairaudet, työkyvyttömyys ja työttömyys ovat syitä perheiden kokemaan valtavaan ahdinkoon. Usein köyhyys periytyy ja kulkee sukupolvelta toiselle. Suomessa on maksuton perus- ja toisen asteen koulutus, mutta sekä ammattioppilaitoksissa, että lukioissa joutuu hankkimaan monenlaisia oppimateriaaleja. Osan urahaaveet ja peruskoulun jälkeinen opiskelu jäävät köyhyyden vuoksi. Myös harrastaminen on haastavaa, kun yhtään ylimääräistä rahaa ei ole! Toki maksutontakin toimintaa löytyy, mutta harvoin selviää ihan ilman rahaa.

Autetaan Kun Voidaan -ryhmä pyrkii monimuotoiseen ja kestävään auttamiseen kunkin perheen tarpeet huomioiden. Sinulla on mahdollisuus auttaa lähettämällä esim. eri liikkeiden lahjakortteja, ehjiä ja hyviä vaatteita, urheiluvälineitä tai kenties jopa käytetty, toimiva älypuhelin tai tabletlaite. IMG_1839.JPGVerkkokauppojen ruokatilaukset ovat myös käteviä. Suurin pula perheissä on aina ruuasta, mutta muutakin apua tarvitaan.

Kun haluat ja voit auttaa , niin ota yhteyttä laittamalla viestiä akvauttaa@gmail.com.  Pienelläkin avulla lahjoitat iloa ja hyvää mieltä jollekin lapselle tai nuorelle ja olet mukana estämässä syrjäytymistä!

Lisää materiaalia ja tietoa perheistä löydät fb-ryhmästämme https://www.facebook.com/groups/697490283698810/

41851519_10215478318264301_6808548085090746368_n.jpg

Päivi Kujanpää

akv-ylläpito, viestintä